Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (HOOK-LIFT) & ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ CONTAINER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: