Απόφαση Ο.Ε. για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη πρόσκληση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU του Υπουργείου Εσωτερικών και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

407

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: