Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

406

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: