Απόφαση Ο.Ε. για την επαναπροκήρυξη ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

734

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: