Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 13.12.2022 με σκοπό την μίσθωση ακινήτων στην κοιν. Νικολή Δ.Ε. Απολλωνίων και κοιν. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου Λευκάδας για στέγαση των υπηρεσιών των Κοινοτήτων.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: