Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 04.04.2023 για την εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: