Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων για τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: