Απόφαση Ο.Ε. για την κατάρτιση του σχεδίου και της αιτιολογικής έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

671

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: