Απόφαση Ο.Ε. για την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς – Καριωτών

Αριθμός Απόφασης:

700

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: