Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α-Είσοδος κόμβος», με προϋπολογισμό 2.560.724,00 Ευρώ με Φ.Π.Α με Α/Α συστήματος 184903.

Αριθμός Απόφασης:

701

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: