Απόφαση Ο.Ε. για το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Λευκάδας στην ALPHA ΒΑΝΚ πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών με την alpha bank και εξουσιοδότησης υπαλλήλων του Δήμου, ως χρήστες των υπηρεσιών e-banking της alpha bank.

Αριθμός Απόφασης:

425

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: