Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 120.000,00 ευρώ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Αριθμός Απόφασης:

426

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: