Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών χρήσης δημοτικών νεκροταφείων 2022.

Αριθμός Απόφασης:

652

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: