Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

651

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: