Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

648

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: