Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

599

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: