Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών χρήσης δημοτικών νεκροταφείων 2023

Αριθμός Απόφασης:

600

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: