Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία, για θέσεις Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας & Ελλομένου για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: