Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 602/22 απόφασής της, ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» πρ/σμού με ΦΠΑ 59.300,00€.

Αριθμός Απόφασης:

615

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: