Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ.687/2022 απόφασής της, για αλλαγή μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της υπηρεσίας ύδρευσης.

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: