Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για τη Δράση: «Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου Καταδυτικού Πάρκου», ως προς την χρονική της διάρκεια. (Σχετ. η αρ. 613/21 απόφαση της Ο.Ε.)

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: