Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της υπ' αρ. 328/2022 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

434

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: