Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 72 ια Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την από 6-2-2023 (αρ. εκθ. καταθ. 13/2023) αγωγή της Μ.Κ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: