Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά την συνεδρίαση 19-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 20-6-2018 και αριθμό κατάθεσης ΠΡ 99/2018 η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας για ακύρωση της αριθ’5590/22-3-2018 αρνητικής απάντησης του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

484

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: