Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αφενός έγκρισης και υποστήριξη της αριθ’ ΠΡ 144/7/9/2018 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας για ακύρωση της αριθ’69268/10705.Φ3.5-2.08.2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφετέρου χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά την συνεδρίαση 19-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

Αριθμός Απόφασης:

485

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: