Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για την αριθ’ 230/2022 αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κατά της Γ. Σ, του Π.Σ, του Α.Σ, του Ι.Σ με την διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό είκοσι ημερών.

Αριθμός Απόφασης:

644

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: