Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη αίτησης αναστολής κατά της 5234/2022 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που δίκασε τη διαφορά σε δεύτερο βαθμό μεταξύ άλλων διαδίκων και των Κ.Β., Θ.Α., Κ–Γ.Α., Π.Ι., Κ.Ε., Σ.Ε. κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

645

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: