Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για την αριθ’ 226/2022 αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κατά του Νομικού Προσώπου «Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής» με την διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό είκοσι ημερών.

Αριθμός Απόφασης:

549

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: