Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για την αριθ. 32/2023 αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κατά του Σ. Κ. του Π.Κ. και Α.Κ. σύμφωνα με την διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό είκοσι ημερών

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: