Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη της ανωτέρω πράξης καθώς και την εξασφάλιση πίστωσης του ανωτέρω ποσού.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: