Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με αριθμό κατάθεσης 149/2023 αγωγή του Γεωργίου Ρεκατσίνα, του Αλεξάνδρου Ρεκατσίνα και Μυρτώς Ρεκατσίνα, η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και στο Δήμο Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Αριθμός Απόφασης:

415

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: