Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΛΙΚΗΣ», πρ/σμού 4.491.436,62 € χωρίς Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

416

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: