Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: