Απόφαση Ο.Ε. κατάρτιση πινάκα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2024-2027 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

90

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: