Απόφαση Ο.Ε ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση Π86-0.6 με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας 2.6 « Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων».

Αριθμός Απόφασης:

570

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: