Απόφαση Ο.Ε. περί ακύρωσης της αρ. 273/23 απόφασής της

Αριθμός Απόφασης:

276

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: