Απόφαση Ο.Ε. περί ανάκλησης της με αριθμ. 323/2022 απόφασης της περί συμμόρφωσής της με την αριθμ.828/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με τον διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού 378.820,00€ με το Φ.Π.Α.24% λόγω παρείσφρησης λάθους επί της διαδικασίας.

Αριθμός Απόφασης:

332

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: