Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης ανάθεσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Αριθμός Απόφασης:

333

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: