Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε δικαστικούς επιμελητές για επίδοση οκτώ (8) εξώδικων προσκλήσεων για διάνοιξη οδών στο σχέδιο πόλεως Νικιάνας Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

401

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: