Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών, στην με αριθμό κατάθεσης 107/2023 αγωγής της Χριστίνας Κολυβά, της Δήμητρας Κολυβά της Ευρυδίκης Κολυβά και του Δημητρίου Μπεληγιάννη του Αποστόλου, η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

400

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: