Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου, που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου ύψους 706.895,75€ για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: