Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας» που εντάχθηκε στη δράση «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» -ID 16873 ,που είναι ενταγμένη στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2.-Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.

Αριθμός Απόφασης:

589

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: