Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. 279/2021 απόφασής της που αφορά στην έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

590

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: