Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής δωρεάς εν ζωή ακινήτου συνιδιοκτησίας Στέλλας Αρέθα του Ευαγγέλου και Σπυρίδωνος Αρέθα του Ευαγγέλου για εξυπηρέτηση νεκροταφείου κοιν. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: