Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 3/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας η οποία εκδόθηκε επί της υπ' αριθμ. 26/2022 αγωγής του επί πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας Δ.Μ. κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: