Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: