Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας κοιν. Λευκάδας για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: