Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: