Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτηση νέου πίνακα (κυψέλης) μέσης τάσης για ΒΙΟΚΑ Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αριθμός Απόφασης:

272

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: