Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης τροφίμων (ειδών κρεοπωλείου) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αριθμός Απόφασης:

399

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: